Referendum

Weto obywatelskie

Obligatoryjne referendum dotyczące uchwalonej przez parlament ustawy, rozpisywane na wniosek 500 tys. osób. Obywatele mogą uchylić wprowadzone prawo, z którym się nie zgadzają.

Dzień referendalny

Bezprogowe i zawsze obligatoryjne referendum. Specjalny dzień w roku przeznaczony na głosowanie nad propozycjami, pod którymi zebrano wcześniej wymaganą liczbę podpisów. Do karty wyborczej dołączona byłaby broszura z analizami i ekspertyzami dotyczącymi skutków podejmowanych wyborów. Podobne rozwiązania funkcjonują z powodzeniem w innych krajach europejskich m.in. w Szwajcarii. Broszury byłyby opracowywane przez najlepsze polskie uczelnie.

Sprawiedliwe
liczenie głosów w wyborach do Sejmu

Metoda Sainte-Laguë sprzyja pluralizmowi politycznemu, zapobiega uzyskaniu władzy przez jeden komitet wyborczy, dzięki czemu mniejsze ugrupowania zyskują mandaty, a parlament odzwierciedla wyborcze decyzje.

Legalizacja produktów konopnych

Z badań wynika, że najmniej szkodliwe dla społeczeństwa jako całości jest sytuacja, gdy marihuana jest zalegalizowana z restrykcjami, takimi jak: zakaz reklamy, wyznaczona odgórnie maksymalna zawartość substancji psychoaktywnych (kilka % THC w produkcie), a także gdy produkty zawierają informację o szkodliwości nadmiernego stosowania.

Dekarbonizacja Polski

Stopniowa rezygnacja z węgla to jedno z wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach, jeśli chcemy zadbać o zdrowie Polaków, zahamowanie negatywnych zmian klimatycznych oraz niezależność energetyczną naszego państwa. Chcemy, aby Polacy wypowiedzieli się czy popierają wdrażanie miksu energetycznego, którego głównymi filarami byłaby energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii oraz z rozwijanej przez państwo energetyki jądrowej.

Umowy Partnerskie

Każdy człowiek bez względu na płeć, orientację, wyznanie czy status społeczny posiadałby prawo do sporządzenia umowy partnerskiej. Obywatele otrzymaliby przywilej do formalizacji kwestii spadkowych, dostępu do dokumentacji medycznej, współdzielenia kredytu, wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków oraz otrzymywania zwłok i organizowania pochówku.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

jako młodzi ludzie stoimy przed wyzwaniem, jakim jest zmiana Polski na lepsze. Chcemy, aby nasz kraj stał się domem przyjaznym dla wszystkich obywateli.

W Szwajcarii i ponad dwudziestu stanach USA istnieje skuteczne narzędzie do wprowadzania zmian w postaci obligatoryjnego referendum. Dotyczą one przede wszystkim kwestii podatkowych, infrastrukturalnych, ale także regulujących stan prawny. Zauważamy na świecie rosnący trend udziału referendum w kreowaniu polityki legislacyjnej państwa. Pokazuje to, że nadchodzi czas, w którym to obywatele muszą wziąć we własne ręce decyzyjność. Parlament w wielu kwestiach nie jest w stanie sprostać wymaganiom społeczeństwa.

Jako dorastający młodzi ludzie musimy wykorzystać żywe poczucie chęci zmiany w naszym pokoleniu, które powinniśmy przełożyć na realne działania. Kroki, które sprawią, że Polska stanie się krajem przyjaznym dla wszystkich z nas. Dlatego zwracamy się do Was z propozycją włączenia się we wspólną akcję referendalną ponad podziałami. Mile widziany jest każdy z Was oraz każdy z Waszych przedstawicieli z bieżącego świata polityki, który tylko chciałby poprzeć nasze wspólne działania. Stawiamy na równość, bez przewodnich szyldów politycznych.

Wkrótce odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Jest to idealny moment, aby otrzymać od kandydatów oficjalną deklarację rozpisania referendum poruszającego tematy, które są dla nas bardzo istotne. Na ewentualnie otrzymanej deklaracji jednak nie poprzestaniemy. Chcemy rozpocząć zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum. Chcemy, aby proponowane przez nas tematy zostały rozstrzygnięte przez obywateli!

Pytania, zawarte w referendum dotyczyłyby:

  1. Weta obywatelskiego - obligatoryjnego referendum dotyczącego uchwalonej przez parlament ustawy, rozpisywane na wniosek 500 tys. obywateli. Obywatele mogą uchylić wprowadzone prawo, z którym się nie zgadzają.
  2. Dnia referendalnego - instrument bezprogowego i zawsze obligatoryjnego referendum. Trzeba wyznaczyć specjalny dzień referendalny (wzorem Szwajcarii), w którym to dniu byłyby poddane pod głosowanie propozycje, pod którymi zebrano wcześniej wymaganą liczbę podpisów. Do karty wyborczej dołączona byłaby broszura z analizami i ekspertyzami dotyczącymi skutków podejmowanych wyborów. Broszury byłyby opracowywane przez najlepsze polskie uczelnie.
  3. Zmiany metody liczenia głosów w wyborach do Sejmu z metody D’Hondta na metodę Sainte-Laguë - metoda Sainte-Laguë sprzyja pluralizmowi politycznemu, zapobiega uzyskaniu władzy przez jeden komitet wyborczy, dzięki czemu mniejsze ugrupowania zyskują mandaty, a parlament odzwierciedla wyborcze decyzje.
  4. Legalizacji niskoprocentowych produktów konopnych - z badań wynika, że najmniej szkodliwe dla społeczeństwa jako całości jest sytuacja, gdy marihuana jest zalegalizowana z restrykcjami, takimi jak: zakaz reklamy, wyznaczona odgórnie maksymalna zawartość substancji psychoaktywnych (kilka % THC w produkcie), a także gdy produkty zawierają informację o szkodliwości nadmiernego stosowania.
  5. Dekarbonizacji Polski - stopniowa rezygnacja z węgla to jedno z wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach, jeśli chcemy zadbać o zdrowie Polaków, zahamowanie negatywnych zmian klimatycznych oraz niezależność energetyczną naszego państwa. Chcemy, aby Polacy wypowiedzieli się czy popierają wdrażanie miksu energetycznego, którego głównymi filarami byłaby energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii oraz z rozwijanej przez państwo energetyki jądrowej.
  6. Umów Partnerskich - każdy człowiek bez względu na płeć, orientację, wyznanie czy status społeczny posiadałby prawo do sporządzenia umowy partnerskiej. Obywatele otrzymaliby przywilej do formalizacji kwestii spadkowych, dostępu do dokumentacji medycznej, współdzielenia kredytu, wspólności majątkowej, a także wspólnego rozliczania podatków oraz otrzymywania zwłok i organizowania pochówku.

Pokażmy, że w obliczu ważnych dla nas spraw jesteśmy w stanie stanąć w jednym szeregu. Po ustaleniu grupy chętnych organizacji młodzieżowych nastąpi powołanie komitetu referendalnego składającego się z przedstawicieli poszczególnych organizacji. Jeśli zdecydujecie się zaangażować w naszą wspólną akcję - przekażemy Wam więcej szczegółów oraz konkretny harmonogram wraz z zaplanowanymi etapami działania.

Pozdrawiamy i liczymy na Wasz pozytywny odzew!

Współinicjatorzy akcji,

Kluby Młodych Kukiz'15

Stowarzyszenie Niskie Składki

Stowarzyszenie Libertariańskie

Młodzi Libertarianie

Klub Demokratyczny

Klub Demokratyczny

Stowarzyszenie Ostra Zieleń - Mazowsze

Kontakt

Organizacje, które chcą dołączyć do akcji referendalnej, prosimy o kontakt pod adresem mailowym komitet@obywatele2020.pl. Osoby zainteresowane dostarczeniem list z podpisami poparcia mogą zasięgnąć dodatkowych informacji pod adresem mailowym podpisy@obywatele2020.pl.

Dział prasowy: media@obywatele2020.pl

Komitet referendalny: komitet@obywatele2020.pl

Zbiórka podpisów: podpisy@obywatele2020.pl